Dette er sonemodellen

Dette er sonemodellen
  • Ved opprettelsen av Trøndelag idrettskrets 1. januar 2018, ble det lagt til grunn at idretten i Trøndelag politisk skulle organiseres i soner, med representanter fra idrettsrådene i kommunene. Disse sonene er ment å ha en koordinerende rolle for idretten innenfor de enkelte soner, opp mot styret og administrasjon i Trøndelag idrettskrets.
  • Totalt er det ni soner i Trøndelag idrettskrets.
  • De namdalske kommunene blir sortert i to soner.
  • Sone Indre Namdal omfatter kommunene Røyrvik, Hølandet, Namsskogan, Grong og Lierne, med Knut Terje Årsandøy som sonekoordinator
  • Sone Vest omfatter de øvrige kommunene i Namdalen. Her skal Hanna Blengsli Kværnø og Anne-Lene Gregersen dele på rollen som koordinator.
  • Einar Lund ved Idrettens Hus på Steinkjer er namdalingenes kontaktperson opp mot administrasjonen i Trøndelag idrettskrets.
NAMDALSAVISA