Bindal kommunestyre behandler utbedring av Bindal sykehjem torsdag:

Kostnad økt med 24 mill.

Når politikerne i Bindal torsdag skal beslutte videre prosjektering av utbedring ved Bindal sykehjem, må kostnadsramma økes med vel 24 millioner kroner.

Utbedres: Tilbygg til Bygg B i den eksisterende sykeheimen (bildet) vil inneholde fem nye leiligheter. Etter konvertering fra hybler/kontorer til leiligheter i eksisterende Bygg B vil det nye bygg B totalt inneholde 14 leiligheter. 

NAMDALSAVISA

BINDAL: – Den totale kostnaden for prosjektet og kommunens låneopptak har økt betydelig siden mulighetsstudiet ble presentert i kommunestyrets møte 21. juni 2018. Dette er en utvikling administrasjonen beklager og i ettertid er det grunn til å hevde at administrasjonen skulle inkludert flere kostnader i posten «Generelle kostnader» allerede i juni, skriver rådmann Knut Toresen i sitt saksframlegg.