Stabilt antall straffesaker, men økt bruk av narkotika og familevold i Ytre Namdal

De siste årene har det vært et stabilt antall straffesaker i Ytre Namdal og Bindal, men noen endringer som økt vold i nære relasjoner bekymrer politirådet.

ORIENTERTE: Avsnittsleder Frithjof Pedersen hos politiet i Ytre Namdal informerte om blant annet utviklingen i diverse statistikker og den nye politireformen under møte i politirådet tirsdag.  Foto: Bastian Øien Alstad

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Denne uka var det møte i politirådet i Vikna kommune, som er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommunen og det lokale politiet.