Tillitsvalgte sykepleiere roper varsko om rekruttering

Tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund frykter at nedlegging av sykepleierstudiet i Namsos i ytterste konsekvens kan få betydning for helse-tilbudet til innbyggerne.

OPPRØRT OG OPPGITT: Hovedtillitsvalgt Lars Petter Skaanes i Norsk Sykepleierforbund ved Sykehuset Namsos og tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Overhalla, Hilde Moe Moan frykter at en nedlegging av sykepleierutdanninga i Namsos vil få betydelige konsekvenser for både sykehuset og primærhelsetjenesten i kommunene. FOTO: BJØRN TORE NESS 

NAMDALSAVISA

NAMSOS/OVERHALLA: – Sykepleierutdanninga i Namsos har levert dyktige sykepleiere til Namdalen og resten av landet i generasjoner, og vi ser mørkt på at den står i fare for å forsvinne, sier tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund, Lars Petter Skaanes ved sykehuset Namsos og Hilde Moan i Overhalla kommune.