Veterinærspalten

Vær på vakt mot fedme

NAMDALSAVISA

Fedmeepidemien er på vei. Det er allment kjent at overvekt og fedme blant oss mennesker når nye høyder. Dessverre ser vi en parallell utvikling blant våre kjæledyr.

Ny forskning fra Storbritannia viser at 50 prosent av hunder og katter veier nå for mye. Mest bekymringsfullt er det at 21 prosent av hunder allerede er overvektige ved 6 måneders alder. Vi ser de samme tendensene her i Norge.

Overvekt er nå det mest alvorlige helse- og velferdsproblemet vi ser hos kjæledyr. Det reduserer forventet levetid med hele 2 år hos hunder og katter.

Fedmen øker også risikoen for å utvikle sykdommer som sukkersyke, muskel- og skjelettlidelser, flere krefttyper, munnhulesykdommer, hud og urinveissykdommer, samt hjerte- og respirasjonslidelser. Forskning viser at overvektige dyr har opp til 53 prosent høyere utgifter relaterte til helse i forhold til dyr med en ideal kroppsvekt.

Hvorfor blir de overvektige? Katter og hunder er dårlige til å regulere mat selv. Studier viser at får de spise så mye de vil, går de raskt opp i vekt. De foretrekker energirik mat, og vil velge fett- og proteinrik mat over karbohydrater om de har muligheten. Hunder foretrekker fett over protein og katter motsatt.

Det er egentlig et enkelt regnestykke. Får de tildelt mer mat enn de trenger, fortærer de det gjerne og vil legge på seg.

«Veien til et kjæledyrs hjerte er igjennom maten!». Vi har en naturlig tendens til å vise vår kjærlighet ved å gi godbiter, middagsrester etc. Det setter de stor pris på, men ikke glem at godbiter er ekstra energi. Studier har vist at 80 prosent av hunder og katter på slankeprogram får godbiter som ikke er oppgitt, og derfor ikke medregnet i det daglige energibehovet.

Mange har manglende kunnskap om hva normalvekt er. Vi ser ofte overvektige hunder og katter som vinner utstillinger. De er nok fine, men dette er med på å gi et feilinntrykk av hva normalvekt er. Lær deg det objektive skåringssystemet (Body Condition Score) som blir brukt til å bedømme vekt på dyr. Du vil finne en guide om dette på de fleste seriøse fôrprodusenter webside. Det heter Laflamme’s 9 punkts BCS (Hills 5 punktskala er en forenklet versjon av det samme).

Hva kan gjøres? Mistenker du at dyret ditt er overvektig, vil jeg anbefale hjelp. Autoriserte dyrepleiere har høy kompetanse på dette feltet og kan sette opp en god vektreduksjonsplan.

Spesialdiett for vekttap nøye oppveid etter kalkulerte energi behov og jevnlige vektkontroller på dyreklinikken er forbundet med høyest suksess.

Insister på å veie og registrere vekta på dyret hver gang du er på dyreklinikken. Særlig viktig er det med tett oppfølging av vekstkurven til valper og kattunger.

Vi vet at overvekt i vekstfase er særlig uheldig. Diett bør være tilpasset dyrets livsstadier og bør måles opp, veies nøyaktig og justeres etter BCS. Husk at godbiter ofte er veldig kaloririke, både hos to- og firbeinte.

Trines tips

  • Kalkuler daglig energibehov og gi kun tilmålt mengde.
  • Vei dyret regelmessig!
  • Husk å medregne godbiter og middagsrester i daglig energiinntak.
  • Be om profesjonell hjelp.