– Skal bli en kultur å ta vare på miljøet

Tidligere var det i alt ti miljøsertifiserte bedrifter i Namsos. Nå er tallet doblet – og vel så det.

Miljøsertifisering: 11 bedrifter i Namsos er nå sertifiserte miljøfyrtårn. Fra venstre: Lasse Gåsbak (RS gulv), Knut Gartland (RS gulv), Kristian Fossum (Blom arkitektene), Eirik Morten Lie Østgaard (Adcom), Jørgen Wien (Arcon Prosjekt AS), Øyvind Barland (Birger Pedersen), Jonatan Moe (innleid av Veiviser’n BHT AS) Thomas Hasvåg (Birger Pedersen), Odd Erling Brøndbo (Brødrene Brøndbo), Kjell Hestmo (Veiviser’n BHT AS) og Lars Petter Langås (Namdalshagen). 

Det er spesifikke kriterier som ligger til grunn og som må oppfylles for at ei bedrift kan bli et miljø-fyrtårn.

Kjell Hestmo, Veiviser’n BHT AS
NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi håper jo at det at flere bedrifter blir sertifiserte miljøfyrtårn er med på å påvirke andre bedrifter til å jobbe for å bli det. Miljøet er viktig, sier Kjell Hestmo, daglig leder og HMS-rådgiver for Veiviser’n BHT AS.