Styre under press

«Fagmiljøet i Namsos er så sterkt at de vil utgjøre en levedyktig campus også i framtida»

NAMDALSAVISA

Det er et stort press som ligger på styret i Nord universitet når de tirsdag samles til den første gjennomgangen av forslaget fra rektor om drastiske strukturendringer og nedleggelse av en rekke campus ved universitetet. Engasjementet er stort, protestene mange og høylytte, og styret har av motstanderne mer eller mindre fått lagt på seg oppgaven å ta ansvar for utviklinga av lokalsamfunnene i nordre del av Trøndelag og Helgeland.

Normalt skulle en tro at dette var en politisk oppgave, som avgjøres gjennom valg. Men det var en ting statsråd Iselin Nybø var klar på da hun møtte fylkesutvalget i Trøndelag i mars og ble forelagt bekymringa om Nord universitet: Hun kom ikke til å gripe inn i styrets vedtak.

Hun var også klar på at det fortsatt skal være et Nord universitet, og at det ikke er aktuelt å gå tilbake til høgskolemodell. Hvis statsråden fortsatt nekter å gripe inn trengs det om ikke annet en klargjøring til styret, om hva som ligger i forventningene til at det skal opprettholdes et universitetstilbud.


Kommunehelsesjefene reagerer på Nord-forslaget:

Vi er svært bekymret for følgene dette vil ha for kommunesektoren

Åpent brev til styret i Nord Universitet

 

Vernepleierne i Namsos frykter dårligere tjenester ved studienedlegging

Vernepleierstudentene har vært et viktig kort for helsetjenesten i Namsos. Nå er det fare for at kabalen ikke skal gå opp.


Det var ventet at rektor ville legge fram sitt forslag nå, og det er ikke overraskende at det blir presentert kutt, selv om forslaget går mye lenger enn mange fryktet. Det har vært en rekke møter med universitetsledelsen, styret, politikere, helseforetak og ordførere, der konsekvensene hvis Campus Namsos blir lagt ned er brakt på banen. Derfor er det ekstra bekymringsfullt at de innvendingene ikke er tatt hensyn til i forslaget. Det er riktignok rektors forslag, men hun har neppe skrevet dette alene. Det er basert på en omfattende rapport, som nok må være et kollokviearbeid, for å holde seg til studiespråket.

Nestleder og tidligere leder i styret i Hint, Bjørg Tørresdal, har ikke villet svare NA på om hun står ved ambisjonen ved fusjonen i 2015, om at helsefagene i Namsos skulle styrkes. Men presset ligger nå på styret, som er nødt til å komme med noen signaler etter møtet tirsdag. Det er her kampen nå står. Mange følelser er satt i sving, men de viktigste argumentene overfor styret må være basert på fakta. Og de tilsier at fagmiljøet i Namsos er så sterkt at de vil utgjøre en levedyktig campus også i framtida, hvis de får sjansen.


– Det går inn på oss alle. Ikke bare elever og lærere, men alle som bor her

Andreårsstudentene på sykepleien i Namsos raser mot den nye studiestrukturen. Nå ønsker de å bli hørt i saken de også.

 


 

– Overrasket over de store endringene som foreslås i Namsos

Statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V), sier hun ble overrasket over at rektor ved Nord universitet foreslår så store endringer.

Nord-professor rykker ut med støtte til utskjelt rektor-forslag for universitet

– Yes, endelig er det noen som tør!

«Helt riktig», mener professor Idar Kjølsvik ved Nord universitet om hovedgrepet i rektorens anbefaling for Nord- endringer.