Trygve Sagmo til minne

NAMDALSAVISA

En hedersmann fra Namdalen har gått bort, 86 år gammel.