Ankesaken etter Fossbrenna-brannen: Kvinne må betale 400.000 kroner i erstatning

Kvinnen som har stått tiltalt for å ha forårsaket brannen i ei boligrekke i Fossbrenna for snart to år siden, er i Frostating lagmannsrett funnet skyldig i grov uaktsomhet. Hun er dømt til 16 dagers betinget fengsel og til å betale til sammen 400.000 kroner i erstatning.

FOSSBRENNABRANNEN: Kvinnen ble frikjent i Namdal tingrett, men dømt i lagmannsretten. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Lagmannsretten har dermed opphevet Namdal tingretts dom hvor flertallet frifant kvinnen.