Styret åpner for at Namsos består som studiested

Styret i Nord universitet krever nye utredninger for å se på mulighetene for at Namsos består som permanent studiested.

ET HALMSTRÅ: Styret i Nord universitet foreslår at det må sees på om det kan opprettholdes et permanent sykepleieutdanningstilbud i Namsos, i stedet for forslaget til rektor om å nedgradere det. 

NAMDALSAVISA

STJØRDAL: Styret i Nord universitet vedtok på møtet på Værnes at det må legges fram en analyse av hvordan helsefagmiljøet i Namsos kan bevares og styrkes - og hvordan det kan opprettholdes en permanent sykepleieutdanning.