– Det er maktmisbruk. Det er ikke noe annet ord for det

I februar leverte mindretallet i Leka kommunestyre to saker til lovlighetskontroll, men tre måneder etterpå har sakene ennå ikke blitt behandlet.

MAKTMISBRUK: Mari-Anne Hoff er en av flere kommunestyremedlemmer som fortviler over at sakene de har levert til lovlighetskontroll ikke har blitt behandlet i kommunestyre ennå.   Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

LEKA: I møte i Leka kommunestyre i januar ble det gjort vedtak i den såkalte varslersaken i Leka kommune. Vedtaket ble å lukke varselet, og videre at kommunestyret samlet seg om at ordfører og rådmann har tillit i arbeidet framover.