Derfor er lokalavisa viktig

For egen regning

ENGASJEMENT: Det engasjementet som kom til uttrykk på Festplassen i Namsos hadde ikke vært mulig uten at Namdalen sto samlet, og hadde ei slagkraftig lokalavis med lojale lesere i ryggen, skriver sjefredaktør Kim Riseth i NA.   Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

I snart ti år har jeg vært redaktør i NA. Aldri har jeg opplevd en sak som har skapt så stort engasjement som forslaget om å radere ut helsefagutdanninga i Namsos. Og jeg kan ikke komme på saker som har skapt like stort engasjement i tida før det heller. Riktignok har det vært mange kamper oppigjennom, for flyplass, føden, sykehuset, vegutbygginger og sykepleien også tidligere, men makan til den massemønstringen fra hele Namdalen som vi så på tirsdag, finnes antakelig ikke.

Jeg tror heller ikke det hadde vært mulig å få til en liknende spontan folkeaksjon noe annet sted i Norge heller. Hvordan har det seg at lille Namsos i utkanten Namdalen kan ta et slikt kraftløft når det virkelig gjelder?

Jo, selvfølgelig har Bjarne Brøndbo mye av æren for at han sammen med resten av D.D.E. kom opp med ideen om en støttekonsert. Kraften i deres popularitet over hele Norge, gjorde at riksdekkende tv og politikere raskt var på banen og stilte opp. I tillegg har de et gjennomproft apparat rundt seg som kan håndtere et slikt arrangement, rigge scene, lyd og lys. Heller ikke det er det en tilfeldighet at lille Namsos kan stille med.

Men ingenting av dette hadde vært verdt noe om det ikke var for at folk fra hele Namdalen stilte opp, sto tett i tett i den iskalde, lyse aprilkvelden og hadde en kamplyst som ble lagt merke til helt inn i regjeringskorridorene. Når det er mulig å samle en slik kraft er det også fordi Namdalen sto samlet og talte med en tydelig stemme – kanskje sterkere enn noen gang før. Bjarne Brøndbo hadde rett i at det var et historisk bilde – alle namdalsordførerne, pluss ordføreren i Steinkjer og Osen – på en og samme scene med et samlet budskap.

Tidligere på dagen var også uttalelsen fra Namdal regionråd helt avgjørende for at styret i Nord universitet la så klare føringer på rektoren om å utrede hvordan helsefagmiljøet og sykepleieutdanninga i Namsos kan styrkes og bevares. Det sier også sitt at ordførerne fra Ytre Namdal og Indre Namdal valgte å stå sammen om budskapet om å bevare noe i regionbyen Namsos. Dette hadde slett ikke vært en selvfølge for noen år siden.

Men det er også slik at det kreves en felles kanal og talerør – som kan nå ut både til folk i Namdalen, og de rundt oss. Det er i slike tilfeller det er viktig at vi har ei slagkraftig lokalavis. Det er NA blitt – fordi vi har lojale lesere, som støtter opp om og bruker lokalavisa si. Det er en tillit og ansvar som vi bærer med ydmykhet og ære. Den dagen og kvelden var et titalls personer i NA i sving for å formidle budskapet og engasjementet fra Festplassen, og styrerommet på Værnes. Vi hadde livestreaming og rapportering både fra styremøtet, Festplassen – og brannvesenets kran hengende 15 meter over Nord universitet. Det er ting vi ikke kunne gjøre for bare noen år siden. Men det viktigste var å snakke med folk, og speile det engasjementet som har vært, både i papiravisa og på nett, i form av artikler, kommentarer og en lang rekke leserinnlegg.

Dette hadde heller ikke vært mulig om vi ikke hadde tillit blant våre lesere. Like før påske spurte vi gjennom Opinion 600 namdalinger om hvordan de oppfatter NA. Av de spurte er det hele 77 prosent som er helt eller ganske enig i at NA er troverdig og saklig, og bare tre prosent som er delvis uenig i den påstanden. Ingen er helt uenig. 97 prosent stoler altså på at det som står i NA er troverdig og saklig.

Det er en utrolig sterk anerkjennelse av oss, i en tid der medier over hele verden blir beskyldt for å være «fake news» og Facebook blir brukt til å spre desinformasjon. Dette er den viktigste slagkraften vi har – og avgjørende for at vi og våre lesere blir lyttet til av beslutningstakerne.

Tilliten til NA har heller ikke gått ned siden forrige måling i 2016. Andelen som er svært fornøyd med oss er også den samme. Lojaliteten blant våre lesere har økt – det samme har antall abonnenter.

For sju av ti namdalinger er NA den viktigst kilden til lokale nyheter. I Namsos er det åtte av ti. Og selv blant dem som er i alderen 15 til 19 år er NA soleklart større enn Facebook som den viktigste kilden til lokale nyheter.

Derfor vil jeg si takk til alle dere lesere som bruker oss og ser hvor viktig det er å ha ei lokalavis. Demokratiet og engasjementet som kom til syne på Festplassen ville ikke vært det samme uten.