Nord-tillitsvalgte sterkt kritiske til strukturprosessen

Anklager Nord-ledelsen for «skinndemokrati»

61 årsverk ved Nord universitet flyttes, om et rektorforslag vedtas av styret i juni. Tillitsvalgte mener ansatte ikke er hørt.

Møter politikerne: En delegasjon fra Sosialistisk Venstreparti møtte fire tillitsvalgte ved Nord universitet i «vaffelrommet» torsdag, og lovte å presse på for å stoppe Nord-endringene fra Stortinget. Fra venstre: Oddbjørn Johansen, tillitsvalgt for Fellesorganisasjonen i Bodø og Namsos. Kristen Okstad, tillitsvalgt for Sykepleierforbundet i Namsos. Ved andre siden av bordet sitter Jorunn Grande, plasstillitsvalgt for Forskerforbundet. Robin Isfold Munkvold, leder for Forskerforbundet ved Nord.   Foto: Margrete Konstad, Trønder-Avisa

NAMDALSAVISA

STEINKJER: – Kålhoder som flyttes fire mil er fortsatt kålhoder, sier Oddbjørn Johansen, tillitsvalgt for Fellesorganisasjonen ved Nord i Namsos og Bodø, og planter hendene i bordet i «Vaffelrommet» ved Nord i Steinkjer.