Storø vil gå til sak for å stoppe salg av Trønder-Avisa

Gjennom sin advokat varsler Hans Martin Storø at det er aktuelt å gå rettens vei for å stoppe salget av LL Inntrøndelagens aksjer i Trønder-Avisa til Polaris Media.

Lang salgsprosess: Prosessen med salg av Trønder-Avisa til Polaris Media har pågått over lang tid. Nå kan salget ende i retten.   Foto: Johan Arnt Nesgård, Trønder-Avisa

NAMDALSAVISA

11. april avholdt LL Inntrøndelagen, en av de tre eierne i Trønder-Avisa, generalforsamling. På saklista var saken om å selge selskapets aksjer i Trønder-Avisa AS til Polaris Media ASA.