4.500 innbyggere i Midt-Norge må bytte sykehus

Pasientflukt gir milliontap

Helse Nord-Trøndelag mister 4.500 pasienter til St. Olavs hospital. Det betyr 44,6 millioner i tapte overføringer årlig.

STORE ENDRINGER: Administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl vil at 4.500 innbyggere i Midt-Norge skal bytte sykehus. Det betyr at Helse Nord-Trøndelag årlig vil tape 44,6 millioner i overføringer. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: St. Olavs hospital får flere pasienter, mens sykehusene i Namsos og Levanger mister tusenvis av pasienter.