Bygdefolket fikk bestemme repertoaret da Høylandet sangkor sto på scenen

Fulltreff med ønskekonsert

I stedet for å sitte i et øvingslokale og bestemme repertoaret, fylte like godt lederen av koret bilen med kostymer og dro rundt i bygda for å finne ut hva folk ville høre.

ØNSKEKONSERT MED STIL: Marit Hoddø Vikan i Høylandet sangkor inviterte noen av bygdas folk til å bestemme repertoaret. Og det resulterte i en fantastisk konsert sist helg. 

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: Som lokaljournalist kommer du ofte i en situasjon der du skal skrive om kjentfolk eller noen du har et forhold til. Samtidig skal du være objektiv og framstille sakene på rett måte. La oss slå det fast en gang for alle: Denne gangen sliter jeg. Hvorfor kommer jeg tilbake til etter hvert.