Var ordføreren inhabil i vindkraftsak? Nå skal spørsmålet granskes eksternt

Det er reist spørsmål omkring saksbehandlinga da det ble gitt konsesjon for vindturbiner på Innvordfjellet. Nå skal saken granskes eksternt.

REVISJON: Ordfører Olav Jørgen Bjørkås tok selv initiativ til å få undersøkt hans rolle og kommunestyrets saksbehandling i forbindelse med vindkraftutbygging på Innvordfjellet. Foto: Pål Morten Skaret 

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Kommunestyret har vedtatt å be Revisjon Midt-Norge SA gjennomføre en undersøkelse av saksbehandling, og eventuelle konsekvenser i kommunens behandling av konsesjonssøknaden fra Zephyr for vindkraftutbygging på Innvordfjellet.