Bru i Gutvik skal utbedres

NAMDALSAVISA

LEKA: Kommunestyret har enstemmig vedtatt at brua på den kommunale vegen i Rossvika i Gutvik skal renoveres. Det ble videre bestemt at det skal innhentes kompetanse for å finne den beste løsninga.