Trygve Sagmo til minne

NAMDALSAVISA

Mitt første minne om Trygve er fra først på 60-tallet da han og broren Jan skulle ruste opp løpebanen på Solvoll. Trygve kom med traktoren og jordfresen og kjørte runde på runde. Etterpå ble banen sloddet og til slutt valset. Dette var nesten det samme arbeidet som Trygve gjorde på gården sin – alt ble gjort etter boka.