Viktig besøk av Erna

NA MENER

  Foto: Bjørn Tore Ness

«Statsministeren kunne som ventet ikke gi noen garantier, men gikk lenger enn vi kunne håpe»

NAMDALSAVISA

Statsminister Erna Solbergs reise til Rørvik og Namsos kom beleilig til, og kan vise seg å være viktig på flere måter.

Hovedårsaken til statsministerens besøk i Namsos var å løfte fram arbeidet som er gjort ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling for å finne revolusjonerende metoder for ADHD-diagnose. Dette viktige arbeidet vil kunne hjelpe mange, og statsministeren lover nå egne midler til dette i statsbudsjettet. Det er en stor anerkjennelse av det arbeidet som er gjort, med Reiel Storheil Pedersen i spissen.

Den anerkjennelsen viser at det foregår viktig og banebrytende utvikling også i distriktene og ved mindre sykehus. Og det er et viktig poeng for regjeringa å legge merke til, spesielt i lys av det alle egentlig ville statsministeren skulle svare på – framtida til Nord universitet og Campus Namsos. Det er nettopp det at det eksisterer et sterkt fagmiljø i Namsos, som er det tyngste argumentet for å beholde helsefag og forskning her. Det som er utviklet på ADHD-feltet viser at det er mulig å ha sterke fagmiljø og kompetanse også her.

Erna Solberg gikk også langt i å gi klare føringer på at helsefagtilbudet må beholdes i Namsos. Hun var tydelig på at brevet fra statsråd Iselin Nybø også er et klart signal fra hele regjeringa. Hun var tydelig forberedt og hadde måttet sette seg inn i det engasjementet som ble skapt rundt rektors forslag. Hun løftet også fram paramedic-utdanninga som et eksempel på noe som får gode skussmål.

Det lover godt at Erna Solberg har fått tydelig informasjon om hvor viktig det som skapes i Namdalen også er for samfunnet rundt og resten av landet. Ikke minst var besøket med Hurtigruten i Rørvik en ekstra påminnelse om at størsteparten av verdiskapinga i Norge skjer i distriktene og langt utenfor Oslo-området.

Statsministeren kunne som ventet ikke gi noen garantier, men gikk lenger enn vi kunne håpe på i å støtte de klare føringene til styret i Nord universitet om å ta ansvar også for samfunnet rundt seg. Selv om besøket var planlagt tidligere, og hadde et annen utgangspunkt, kunne det neppe ha kommet på et bedre og mer viktig tidspunkt for Namdalen.