Bevilger 100.000 kroner for å styrke næringsfondet

NAMDALSAVISA

LEKA: Kommunestyret i Leka har vedtatt å bevilge 100.000 kroner i tilskudd til det regionale næringsfondet som forvaltes av det interkommunale selskapet NYN. Fondet har behov for tilførsel av kapital for å kunne gi tilskudd til næringsrelaterte prosjekter.