Seks søkere til rektorstillinga ved Nord universitet

SØKER: Konstituert rektor ved Nord universitet Hanne Solheim Hansen vil gjerne ha jobben på fast basis. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Konstituert rektor Hanne Solheim Hansen (56) er blant de seks som har søkt på rektorjobben ved Nord universitet.