Hedret sine veteraner med tidenes første veterandag i nye Namsos

Rundt 50 deltok da kommunene i nye Namsos inviterte til den første veterandagen. – Et viktig arrangement for å anerkjenne veteranene, sier Jon Hildrum.

MANGE MØTTE OPP: Foran fra venstre: Åge Westerhus, Anders Ressem, Dag Christiansen, Per Formo, Steinar Fiskum, Jarle Mediå, Anne Grete Sved og Bjørn Bergum. Andre rekke: Frode Øie Larsen, Jan Kåre Aspnes, Kjell Mæhlumsveen, Kjell Martin Hillestad, Einar Aas, Kim Hovde og ordfører i Namsos Arnhild Holstad. Tredje rekke: Kyrre Røed, Tor Ødeby, Tor Haugsbakk, Harald Hansen, Sven Erik Persson, Bjørg Aasen, Jan Gerhardsen, Målfrid Fossland og ordfører i Fosnes Trygve Sandvik. Fjerde rekke: Områdesjef HV12 Bjørn Ola Hasfjord, Trond Arnø, Terje Strømmen, Torstein Dille, Snorre Olsen, Leif Kjørsvik, Kine Skotnes, Hallgeir Fossland og Johanne Fossland. Bakerste rekke: Jon Hildrum, Einar Skorstad, Jo Morten Ledang, Pål Nysæther, Geir Bondø og ordfører i Namdalseid Steinar Lyngstad.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Veterandagen er en norsk merkedag innført av regjeringa for å styrke anerkjennelsen av innsatsen til militære veteraner. Veterandagen skal hedre deltakere i andre verdenskrig, så vel som dem som har tjenestegjort i FNs fredsbevarende styrker og andre internasjonale operasjoner.