Miljøvernforbundet anmelder fire firma

NTE Energi AS, Tore Løkke AS, Veidekke ASA og Trønderenergi AS er alle anmeldt for at deres ansatte skal ha utgitt seg for å ha politimyndighet.

ANMELDER: Miljøvernforbundet med Kurt Oddekalv i spissen anmelder fire firma for å ha utgitt seg for å ha politimyndighet ved Sørmarkfjellet i Flatanger. På bildet er Oddekalv på besøk hos aksjonistene i april.  Foto: Erlend Malmo

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Anmeldelsen er signert leder Kurt Willy Oddekalv i Miljøvernforbundet og ble sendt til Trøndelag politidistrikt torsdag.

Bakgrunnen for anmeldelsen fra Miljøvernforbundet er at ansatte fra de fire firmaene skal ha: «ved flere anledninger ha strekt opp politiets plastsperrebånd i og omkring anleggsområdet til Trønderenergi AS i Hestdalen ved Sørmarkfjellet, Flatanger, og derved utgitt seg for å ha politimyndighet».


Oddekalv mener vindmølle-aksjonistene i Flatanger er for snille

– Røsk ned sperrebåndene

Mens aksjonistene mot vindmølleutbygginga på Sørmarkfjellet rullet inn politiets sperrebånd, fortalte miljøkriger Kurt Oddekalv at de er for snille og må sabotere anleggsarbeidene.

 

To aksjonister anmeldt i Flatanger

Tok seg forbi sperringene til politiet.

  

Tagget ned maskiner og sprayet på vinduer for å hindre anleggsarbeid

I løpet av natt til torsdag har en eller flere personer brukt spraymaling for å hindre at anleggsmaskinene på Sørmarkfjellet kunne brukes.


Forbundet hevder at dette bryter med flere lovparagrafer blant annet Straffelovens paragraf 164: «Den som uhjemlet utøver offentlig myndighet, eller som foretar handlinger som bare kan utøves av offentlige tjenestemenn, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.»

Miljøvernforbundet skriver i anmeldelsen at de ser alvorlig på at de anmeldte selskapene på denne måten har tatt på seg rollen som et slags selvbetjeningspoliti, og med dette har satt ordensmaktens autoritet og tillit i befolkningen i vanry.

Som vedlegg til anmeldelsen er det med bilder og video som viser arbeidere som er i berøring med sperrebånd.

Forbundet påstår også at bruken av politisperrebånd er uhjemlet og egnet til å villede publikum ved å skape inntrykk av at vedkommende firma(er) hadde politimyndighet.

Miljøvernforbundet skriver til slutt at de ønsker erstatning for kostnader forbundet med utarbeidelsen av anmeldelsen - til sammen skal to saksbehandlere ha brukt fem arbeidsdager på arbeidet.