Samfunnshusets gode venn

Drifta av samfunnshuset i Sørli har i alle år vært solid og i balanse. Men det nye styret med Inger Marie Krystad Skåle som leder ville gjerne skape et overskudd for laget.

BLOMST TIL STYRELEDEREN: Inger Marie Krystad Skåle synes det er utrolig trivelig å få en oppmerksomhet for jobben som hun i lag med resten av styret gjør for Sørli Samfunnshus. 

NAMDALSAVISA

SØRLI: – Vi har vært en god gjeng som har jobbet med dette, og hvis vi skal skryte litt av oss selv så har vi lyktes ganske bra, sier Inger Marie Krystad Skåle når hun får overlevert Ukas blomst. En blomst som hun gjerne vil dele med resten av styret.