Får likevel bygge ut vindkraft på Frøya

NAMDALSAVISA

Trønderenergi får bygge vindkraftanlegg på Frøya likevel.

Fylkesmannen har nemlig opphevet vedtaket kommunestyret gjorde i april om at Trønderenergi måtte stanse arbeidet, melder NTB.

Vedtaket i kommunen slo fast at energiselskapets dispensasjon for bygging av 14 vindturbiner ikke lenger var gyldig, noe Fylkesmannen ikke var enig i.

Dermed kan Trønderenergi fortsette vindkraftutbygginga i øykommunen.