Kald krig og Frp

NA MENER

«Det er noen dager i året hvor vi alle bør utvise ekstra raushet»

NAMDALSAVISA

Frp har startet en slags krig mot sosialister og kommunister. I sin tale under festmiddagen på Frp-landsmøtet ba Siv Jensen partikollegene om «å knuse disse jævla sosialistene». Frp-lederens friske angrep taler mye for seg selv. Verre var det at justisminister Jøran Kallmyr (Frp) bevisst brukte deler av sin tale på frigjøringsdagen til et angrep på sosialister og kommunister.

«Nato ble opprettet i skyggen av den gryende trusselen fra kommunistregimet i øst. Den kalde krigen var preget av ideologiske motsetninger. Demokrati mot diktatur. Frihet mot kommunisme og sosialisme. Men også av trusselen fra atombomba. For Norge var det ekstra nært fordi vi hadde (den russiske) bjørnen så nært», sa justisministeren i talen på Jørstadmoen. Kallmyr brukte frigjøringsdagen til en partipolitisk markering. Det ikke uten kritikk.

Kallmyr svarer på kritikken ved å vise til at konteksten var den kalde krigen, og at det han sa her slett ikke var noe hovedpoeng i hans tale. Det er en forklaring som ikke helt står til troende. Han måtte, eller burde i hvert fall, ha forstått at et slikt angrep på politiske motstandere ville vekke reaksjoner. Det hører også med til historien at det var sosialisten

Einar Gerhardsen som var statsminister da Norge valgte å bli med på dannelsen av Nato.

Det er noen dager i året hvor vi alle bør utvise

ekstra raushet, ikke bidra til å splitte den norske befolkninga. Vi tenker da først og fremst på 8. og 17. mai. Nasjonaldagen står naturlig nok i en særstilling, men også frigjøringsdagen har en spesiell historie. 8. mai 1945 kapitulerte de tyske nazistene.

 På frigjøringsdagen skal vi først og fremst lære av historien. Da skal vi hedre nordmenn som falt under andre verdenskrig og veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner. Videre er det naturlig å rette en ekstra takk til Norges vestlige allierte. Og så må vi for all del ikke glemme at det var sovjetrussere som frigjorde Finnmark.

På denne bakgrunn var det historieløst av Kallmyr å misbruke frigjøringsdagen. Kampen mot kommunister og sosialister kan han ta på andre

dager. Som statsråd bør Kallmyr ta lærdom av kong Haakon som i sin tid gjorde et poeng av at han også var kommunistenes konge.