Skolen legges ned til høsten, det er fraflytting og nå er stillheten og naturen under press på Salsnes

Egill Vatne og Ruth Vendil Vatne frykter varige og skadelige konsekvenser om de ikke lykkes i å stoppe planene om masseuttak på Salsnes.

VIL STOPPE PLANENE: Egill Vatne og Ruth Vendil Vatne kjemper mot det planlagte masseuttaket på Salsnes. Her står de foran det eksisterende grustaket på eiendommen, og frykter for konsekvensene om reguleringsplanen blir gjennomført. 

NAMDALSAVISA

SALSNES : For 34 år siden flyttet Egill Vatne til Salsnes sammen med familien. Her har barna hans vokst opp. Her har han selv fått rotfeste. Nå frykter både han og dattera Ruth Vendil Vatne at idyllen – med uberørt natur og dyreliv – er truet. De er nemlig redde for at det planlagte masseuttaket på Østtun vil påvirke livet til dem som bor på Salsnes negativt.