Trafikksikkerhetsutvalget på besøk i Ytre Namdal

– Jeg har bodd på Marøya i 25 år og ser ei trist utvikling. Vegen er ei dødsfelle

Beskjeden fra grendelaget og utbyggingsaktørene på Marøya var enstemmig og klinkende klar: utviklinga går bare en veg, og gang- og sykkelveg er avgjørende.

REDD: Ingunn Lysø har tidligere stått fram for ønsket om gang- og sykkelveg på Marøya. Mandag fortalte hun trafikksikkerhetsutvalget om redselen hun og andre opplever langs vegen.   Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

MARØYA: Mandag var trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag på besøk i Ytre Namdal, og øverst på agendaen sto orientering om planene for gang- og sykkelveg på Marøya.