Har ikke nok penger til alle som vil bygge skogsveger

I vår har Fylkesmannen mottatt mange søknader fra grunneiere som vil bygge skogsveger.

MANGE VIL BYGGE: Gode tilskuddsordninger har gjort bygging av skogsveger veldig aktuelt. 

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: De siste årene har det vært stort fokus på å bygge veger inn til skog som står litt for langt unna veg.