Skognæringa trenger mange nye hender i årene som kommer

I stedet for tam teori ble klassen invitert ut til skogen

Skogen blir for mange utpekt som løsninga på veldig mye. Og når selv statsministeren sier at det er skogen vi skal leve av i framtida, må næringa selv sørge for at det finnes folk nok som har den rette kompetansen.

MØTTE SKOGBRUKET: Elevene som går første året på Naturbruk på Grong videregående skole fikk møte skognæringa. Og fra næringa var det tydelig at de gjerne vil se mange av disse elevene i ei skogrelatert utdanning senere. 

Vi er ei næring som absolutt har store behov for rekruttering.

Stig Magne Fiskum, Allskog
NAMDALSAVISA

HØYLANDET: – Det startet med at vi fikk en henvendelse fra Grong videregående og linja for naturbruk. De ville gjerne lære mer om skogbruk og hvilke muligheter som ligger i den næringa, sier Stig Magne Fiskum i Allskog.