Statskog med resultat på 115 millioner

Fellesskapet forvaltes godt

Statskog har som oppgave å forvalte fellesskapets utmarksarealer. Og ut fra årsberetninga gjør de det på en fremragende måte.

DRIVER GODT: Statsskog er både børs og katedral. De skal drive med overskudd samtidig som de skal gi tilbake til folket gjennom blant annet 120 åpne buer som alle kan bruke på eiendommene deres. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det står i vedtektene til Statskog at de skal ha et tilfredsstillende resultat. I 2018 ble resultatet før skatt 126,8 millioner, og de fikk et driftsresultat på 115 millioner. Brutto omsetning var på 413.4 millioner i 2018.