Fikk avslag på søknad om støtte til «Smarte klimabønder»

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Fylkesmannen i Trøndelag har avslått en søknad fra Nærøy kommune om utrednings- og tilretteleggingsmidler for prosjektet «Smarte klimabønder i Ytre Namdal». Prosjektet er en konferanse der formålet er å bidra til nyskaping og utvikling innenfor temaene bioøkonomi og det grønne skiftet gjennom kompetansebygging.