Fiskeridirektoratet har gitt sine endelige tilsagn til elleve søkere

Fikk utviklingstillatelser

MNH Produksjon var det ene av elleve selskaper som fikk endelig tilsagn om utviklingskonsesjoner. Fiskeridirektoratet mottok 104 søknader.

Fikk fire: Det var for konseptet Aquatraz MNH Produksjon fikk sine utviklingstillatelser. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Det betyr at svært mange søkere fikk avslag i den endelige tildelingsrunden. De elleve selskapene som er gitt tilsagn har totalt fått 68 utviklingstillatelser. Åtte søknader behandles videre innenfor ordninga med sikte på tildeling av tillatelser. De 68 tillatelsene som er tildelt utgjør 50.770 tonn biomasse.