Her er «MS Fjord Viking» – namdalingenes nye hurtigbåt

KATAMARAN: «MS Fjord Viking» er en såkalt karbonkatamaranen og skal overta hurtigbåtsambandet fra 1. februar 2020.  Foto: Vidar Hop Skyssbåter AS

97 PASSASJERER: Rederiet reklamerer med at «MS Fjord Viking» er en kompakt, fuel-økonomisk, effektiv båt med god kapasitet, stor uteplass og høy standard. Kapasiteten er 97 passasjerer, og den er sertifisert for liten kystfart.  Foto: Vidar Hop Skyssbåter AS

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: AtB signerte 13. mai kontrakt med Vidar Hop Skyssbåter AS og FosenNamsos Sjø AS for henholdsvis hurtigbåtsambandet Namsos - Rørvik - Leka og fergesambandene Borgan - Ramstadlandet og Eidshaug - Gjerdinga.

Fra 1. februar 2020 vil AtB ha ansvaret for de tre rutene i Ytre Namdal. Anbudene har oppstart 1. februar neste år.

Det melder AtB i ei pressemelding.

Namsos - Rørvik - Leka

Hurtigbåtsambandet betjener anløpene Namsos, Jøa, Abelvær, Rørvik, Eidshaug, Fjølvika, Skei og Gutvik. I perioden 01.05-31.08 inngår også anløp av Gjæslingan. Vidar Hop Skyssbåter vil benytte karbonkatamaranen «MS Fjord Viking» i kontraktsperioden. Båten tar 97 passasjerer.

– Vidar Hop Skyssbåter AS er stolte over å få betjene hurtigbåtsambandet Namsos - Rørvik - Leka fra februar neste år. Vi har starta forberedelsene og ser fram til oppstart av sambandet, sier anbudsansvarleg i Vidar Hop Skyssbåter AS, Hans Kristian Hop.

Fergesambandene

Fergesambandet Borgan - Ramstadlandet knytter øysamfunnet Borgan sammen med Ramstadlandet på Ytre Vikna. Fergesambandet Eidshaug -Gjerdinga knytter øysamfunnet Gjerdinga sammen med fastlandet på Eidshaug. FosenNamsos sjø vil fortsette å benytte dagens fartøyer, «MF Vikna» og «MF Haranes» i kontraktsperioden.

– Vi er glade for at vi skal drifte disse sambandene videre i nye fire år. Dette er vårt nærområde og selskapet har lang erfaring fra drift av disse sambandene, sier administrerende direktør i FosenNamsos Sjø AS, Grete Fuglem Tennås.

Kontrakter på fire år

Kontraktene starter 1. februar 2020 og har utløp 31. januar 2024. Den noe korte perioden er satt fordi flere andre kontrakter i regionen også går ut i 2024. Da vil det være nyttig å se flere samband i sammenheng i framtidige anbudsutlysninger. Dette henger også sammen med sammenslåingen av trøndelagsfylkene og arbeidet med å utvikle den maritime kollektivtrafikken i Trøndelag samlet.

FEM TILBUD: Til sammen kom det inn fem anbud på sambandet der Vidar Hop Skyssbåter AS var best på pris og ble valgt.  Foto: Vidar Hop Skyssbåter AS

 

Tilbud fra flere aktører

AtB mottok fem tilbud på hurtigbåtsambandet. Tilbyderne var Vidar Hop Skyssbåter AS, FosenNamsos Sjø AS, Lovund Skyss AS, Boreal Sjø AS og Norled AS. Vidar Hop Skyssbåter AS leverte det mest fordelaktige tilbudet basert på pris.

AtB mottok tre tilbud på fergesambandene. Tilbyderne var FosenNamsos Sjø AS, Vidar Hop Skyssbåter AS og GulenSkyss AS. FosenNamsos Sjø AS leverte det mest fordelaktige tilbudet basert på pris.

Meddelelse om tildelingsbeslutning, med begrunnelse, ble sendt alle leverandører som leverte tilbud og kontrakten ble signert 13. mai.