Ligger foran skjema med nytt vindkraftverk

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Nye Hundhammerfjellet vindkraftverk skal være ferdigstilt sommeren 2020. Dette ble opplyst under et informasjonsmøte om Hundhammerfjellet mellom Nærøy kommune og NTE Energi AS i slutten av april.