Søker om molobygging

NAMDALSAVISA

VIKNA: Einar Dekkerhus har søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av en liten molo ved Ryemssjøveien i Vikna kommune. Fylkesmannen i Trøndelag har gitt sin uttalelse, og det er bare avdeling for klima og miljø som fraråder at det gis dispensasjon. Ellers er det ingen merknader.