Gryndere går med planer om et profesjonelt datasenter i Namsos

Næringslivet stilte seg positive til planene om etablering et nytt datasenter i Namsos.

Grynderplaner: Håvard Vannebo (til venstre), Svein Hagen og Forbes Wilson utgjør arbeidsgruppa i Namsos datasenter AS. De har nå utredet mulighetene for å bygge et datasenter i Namsos. De mener at den nødvendige infrastrukturen eksisterer, og ønsker nå å jobbe videre for å finne ut om det er økonomisk gjennomførbart å få bygd datasenteret de ønsker.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Siden slutten av 2016 har Håvard Vannebo og Svein Hagen jobbet med å utrede om det finnes en mulighet til å opprette et datasenter i Namsos. De to har samarbeidet med briten Forbes Wilson, som har lang fartstid i bransjen. Nå er de ferdige med den første fasen av prosjektet – som de mener viser at det er god nok infrastruktur til å kunne realisere planene.