Namdalskommuner får tilskudd til jordmor-, helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Ordfører: – Veldig positivt

Mens Namsskogan får støtte til ei jordmor i full stilling, får Vikna og Namsos tilskudd til deltidsstillinger.

Jordmor: I revidert nasjonalbudsjett styrkes jordmortjenesten. Ni kommuner i norddelen av Trøndelag får midler. 

Det har vært mildt sagt utfordrende for oss fire kommunene over flere år.

Stian Brekkvassmo, ordfører i Namsskogan
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det kommer fram i revidert nasjonalbudsjett.