NA mener:

«Å bli ung ufør er ikke noe en velger selv»

NAMDALSAVISA

Livet ble ikke helt slik som Line Therese Håpnes Nygård hadde tenkt. Hun drømte om å studere medisin for å bli lege, men ble syk mens hun gikk på ungdomsskolen. I dag er hun 100 prosent ufør og har blitt et tall i en statistikk, som politikere ofte kaller urovekkende høy.

Line Therese har gjennom sosiale medier og NA ikke bare gitt sykdommen et ansikt, men også gitt oss et innblikk i hvor store belastningene er før en får riktig diagnose og behandling. Like belastende kan møtet med det offentlige være gjennom Nav og Trygderetten.

Line Therese hadde ifølge disse instansene ikke nok funksjonssvikt da hun var skoleelev til å oppfylle retten til ung-uføretillegg i sin uføretrygd. Selv om hun gjorde mange tapre forsøk på skolegang, gikk det ikke. Hun lider av ME – kronisk utmattelsessyndrom. Dessverre er dette en sykdom som reduserer pasientens livskvalitet og muligheten til å ha et arbeidsliv. Situasjon blir ikke bedre når uvitenheten råder blant dem som trekker opp retningslinjene for Nav.

Det er respektløst å behandle Line Therese og andre i en tilsvarende livssituasjon på en slik måte. Å bli ufør i ung alder er ikke noe en velger selv. For de fleste er det alvorlige medisinske årsaker som ligger til grunn, og de utgjør en liten andel av det totale antall uføre i Norge.

Fra politisk hold er det en klar ambisjon om å få ned antallet uføre, uansett alder. Da er det viktig å kunne tenke flere tanker samtidig, spesielt opp mot de yngste. En må legge opp til skoleløp slik at en unngår at elever dropper ut av skolen og blir stående utenfor arbeidsmarkedet. Så er det viktig å ha respekt for dem som lider av kroniske sykdommer og ikke får ta del i yrkeslivet. De fortjener bedre enn å bli mistenkeliggjort.