Eldrerådslederen om akutt helsetilbud på natt i Nærøy kommune

– Dette er ikke godt nok!

Når alarmen går på natta, kan trengende på Kolvereid få hjelp fra sykeheimen. Folk i distriktene må ringe legevakt eller 113. – Ikke godt nok, sier leder i eldrerådet.

Ikke fornøyd: Leder i Nærøy eldreråd, Hildur Fallmyr (Ap) er ikke fornøyd med situasjonen rundt helsehjelp på nattetid og at det er forskjellsbehandling.  Foto: Bastian Øien Alstad

Når det gjelder alarmer på natt, er det sånn at man kan få hjelp på natt om du bor på Kolvereid, men ikke i distriktene.

Hildur Fallmyr, leder i Nærøy eldreråd
NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Det var leder Hildur Fallmyr (Ap) som i siste eldrerådsmøte stilte tre konkrete spørsmål til helse- og sosialsjef Marit Pedersen i Nærøy kommune. Det ene av spørsmålene gikk på situasjonen rundt hjelp på natt i distriktene kontra Kolvereid. Ifølge referatet fra dialogen i møtet svarte helse- og sosialsjefen følgende: