Befolkningstatistkken etter første kvartal

Færre namdalinger

Vi blir stadig færre namdalinger. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at befolknings- nedgangen i Namdalen, inkludert Bindal, var på 92 personer i årets tre første måneder.

FOR LITE BRUKT: Fødestua på Sykehuset Namsos er for lite brukt, i alle fall vurdert i forholdet til at det fødes for få i Namdalen. I første kvartal var det et fødselsunderskudd på 49 i de namdalske kommunene, inkludert Bindal. Det var bare i Fosnes at det var flere fødsler enn dødsfall i årets tre første måneder. FOTO: BJØRN TORE NESS 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Ved årsskiftet var det 38.310 innbyggere i de 14 kommunene. Tre måneder senere var tallet 38.218.