Tre kommuner inngår avtale om landbruk og utmark

Lierne, Røyrvik og Namsskogan går sammen om Øvre Namdal Landbruk og utmark.

SIGNERTE AVTALEN: Ordførerne Hans Oskar Devik, Røyrvik, Stian Brekkvassmo, Namsskogan og Bente Estil, Lierne.  Foto: Pressefoto

NAMDALSAVISA

LIERNE: Mandag ble samarbeidsavtalen mellom de tre kommunene om opprettelse av Øvre Namdal Landbruk og utmark (ØNLU) fra 1. september underskrevet av ordførerne Hans Oskar Devik, Røyrvik, Stian Brekkvassmo, Namsskogan og Bente Estil, Lierne.

Det er Lierne kommune ved rådmann Karl Audun Fagerli som har kjørt prosessen og utarbeidet samarbeidsavtalen i samråd med de to andre kommunene, som er sluttbehandlet i de tre kommunestyrene før mandagens signering.

- ØNLU skal ha 4.1 årsverk og dekker områdene skog, jord, motorferdsel og vilt, samt andre aktuelle utmarksoppgaver, opplyser kommunene i ei pressemelding.

Finn-Stephan Dybvik, plan- og utviklingssjef i Lierne kommune er ansatt som daglig leder for ØNLU i anslagsvis 20 prosent stilling.

Lierne kommune er vertskommune for ordninga.

- Samarbeidet styrker dette viktige området i disse tre kommunene, som alle tre har begrensede ressurser hver enkelt, men som vil stå sterkere med å samle ressursene, heter det i pressemeldinga.