Omorganisering i Statens Vegvesen

Vegvesenets kontrollhall i Namsos er foreslått lagt ned

Statens vegvesen skal omorganisere, og ett av forslagene går ut på å legge ned kontrollhallen i Namsos.

I FARE: Kontrollhallen ved Namsos trafikkstasjon.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

Statens vegvesen er i stor omstilling som følge av overføring av vegadministrasjon til fylkeskommunene, digitalisering av tjenester og krav om effektivisering av alle deler av virksomheten.