Laksefiske er i gang i Bjøra og Høylandsvassdraget

24 fisk tatt så langt

Største laks så langt i sesongen er en laks på 14,4 kilo tatt på Flasnes/Glømmen.

VÆR SNILL MOT VINTERSTØINGEN: Oppfordringa fra daglig leder i Namsenvassdraget Elveierlag, Martin Rognli Johansen, er klar. De som får vinterstøing i Bjøravassdraget må være forsiktig med fisken før den settes ut. 

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Fram til midt på dagen tirsdag var det tatt 24 fisk siden sesongen åpnet i Bjøra og Høylandsvassdraget. 17 av disse er laks, en er