Både ordfører og varaordfører blir heltidspolitikere i nye Namsos

Når nye Namsos kommune blir etablert fra årsskiftet, ligger det an til at både ordfører og varaordfører får full godtgjørelse.

POLITIKK KOSTER: Det foreslås at både ordfører og varaordfører i nye Namsos skal ha hele stillinger med henholdsvis 956.000 og 813.000 kroner i årlig godtgjørelse.  Foto: Illustrasjonsfoto

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Et utvalg ledet av Geir Olav Knappe (V) har fremmet forslag om to heltidspolitikere i den nye storkommunen.