Mobilisering mot vindkraft på Innvordfjellet

Nå mobiliseres det mot planene for vindturbiner i Innvordfjellet i Flatanger.

Mobilisering: Anton Rikstad fra fylkesmannen (fra venstre), Nils Roger Duna, pensjonert politimann, Alf Åge Teigmo, initiativtaker, Torbjørn Lindseth, natur- og historieviter og Tommy Reinås fylkestingsrepresentant MDG.  Foto: MDG

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Mandag var det en samling som satte fokus på de ulike natur, historie og samiske verdier som ligger i området, opplyser MDG i ei pressemelding.

Ferskvannsmusling

Alf Åge Teigmo holdt foredrag med fokus på historien til ferskvannsmuslingen fra Teigmoelva, samt forurensning som er ved utbygging av infrastruktur ved vindturbinpark. Ferkvannsmuslingen er særdeles sensitiv for tilslamming, og forurensninger i vannet, fordi den renser 50 liter vann per døgn.Var ordføreren inhabil i vindkraftsak? Nå skal spørsmålet granskes eksternt

Det er reist spørsmål omkring saksbehandlinga da det ble gitt konsesjon for vindturbiner på Innvordfjellet. Nå skal saken granskes eksternt.

 

Anton Rikstad fra fylkesmannen holdt et foredrag om fylkesmannens nasjonale ansvar for den rødlistede og fredede arten ferskvannmusling. Videre fortalte Rikstad om den viktige symbiosen mellom ferkvannsmuslingen og sjøørret samt laks. Ferskvannsmuslingen lever på hjellene til fisken i litt over ett år, og gir fisken økt motstandskraft mot ulike sykdommer.Vindkraftmotstanderne har organisert seg og har satt i gang folkeaksjon

En ny aktør har kommet på banen i kampen om naturen. Vindkraftmotstandere har startet en ny folkeaksjon.

 

Nils Roger Duna holdt foredrag om samenes historie i de tre ulike sidaene i området. Duna fortalte om samiske forminner i området, samt områdets viktige funksjon som beiteområde over flere hundreår. Duna trakk spesielt reinsdyrprodusksjon som høyverdig mat, og som grunnleggende økolologisk.Organiserer seg i kampen mot vindkraft

Motstanden mot de planlagte vindkraftanleggene i Flatanger øker stadig. Nå etablerer Naturvernforbundet lokallag i kommunen.

 

– Svik

Torbjørn Lindseth fortalte om lokalhistorie, og at Sørmarksfjellet fra kyst til innland er det lengste sammenhengende uberørte naturområdet som ikke har menneskelig inngrep. Området er det største og siste INON området i Europa, og strekker seg fra Hellvika til Namdalseid.

– I 2013 opphevet Erna Solberg regjeringen viktigheten av å opprettholde inngripsfrie naturområder, dette er et svik mot framtidas generasjoner sier Lindseth.Protesterer mot vindmølleutbygging i Flatanger

– Utbyggerne skal tape mange kroner før vi gir oss

Lokale demonstranter og naturvernere er forberedt på en lang kamp mot vindkraftutbyggerne i Flatanger.

 

Tommy Reinås holdt et foredrag som fortale om kunnskapsgrunnlaget som ligger gjennom rapportene til FNs klimapanel og FNs naturpanel.For egen regning:

Ødeleggende grønt skift

 

– For MDG er det uaktuelt å akseptere planene om vindturbinpark i Innvordfjellet, området er et beiteområde for sørsamene, og området har viktige naturverdier. Formålet med det grønne skiftet er å opprettholde og bevare intakte økosystemer, derfor kan man ikke under parolen “grønt skifte” - nettopp nedbygge intakte økosystemer. Dette er et område med viktige naturverdier, og naturen må gå i arv, sier Tommy Reinås, fylkestingsrepresentant for MDG i Trøndelag.Vil skrinlegge alle gitte konsesjoner

Gruppeleder Tommy Reinås i Miljøpartiet De Grønne (MDG) forventer at konsesjonene gitt til utbygging av Innvordfjellet og Sørmarkfjellet trekkes tilbake.

 


«Rasering av uberørt natur er en like stor trussel mot menneskeheten som klimaendringene»

Lars Haltbrekken liker det han ser i Flatanger. Men det som snart skal skje i kommunen, er han veldig, veldig kritisk til.
Naturvernforbundet klager inn vindmølleplaner til Sivilombudsmannen

Naturvernforbundet klager inn vindmølleplaner til Sivilombudsmannen

Ei utbygging av et vindkraftanlegg på Innvordfjellet i Flatanger er ifølge Naturvernforbundet «en uakseptabel rasering av hubroens leveområde».
Stort engasjement mot vindmølleplaner på Innvordfjellet

I helga inntok deltok omkring 70 personer på protestmarsjen mot den planlagte vindmølleparken på Innvordfjellet.
Proteststorm mot utbygging av vindmøller på Innvordfjellet

Rundt tusen meter fra den idylliske fritidseiendommen til Torbjørn Skogmo skal det komme mellom 25 og 30 vindturbiner.