– Barn med ADHD kan lettere misforstå

Barn med ADHD har ofte vanskelig for å forstå sosiale koder. Derfor er foreldre og skoleverket ekstra viktig for dem, sier forsker.

GJENKJENNELIG Øyfrid Larsen Moen har forsket på familier med barn som har ADHD. I sin doktorgradsavhandling har hun sett nærmere på hvordan barn med ADHD fungerer i det sosiale livet.   Foto: NTNU

NAMDALSAVISA

Øyfrid Larsen Moen er førsteamanuensis på NTNU ved institutt for helsevitenskap i Gjøvik. Hun har forsket på familier med barn med ADHD, og funnene mener hun er gjenkjennelige med situasjonen til Lucas André (10).