Massedøden i nord er en tankevekker for namdalske oppdrettsselskap

Over 10.000 tonn laks har dødd som følge av algeoppblomstringa i Nordland og Troms. I Namdalen er dette en tankevekker for oppdrettsselskapene.

Observante: Daglig leder i Midt-Norsk Havbruk AS, Frank Øren, forteller at slike hendelser gjør dem mer observante.  Foto: Sturla Nordbøe

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Fiskeridirektoratet har kommet med et foreløpig tall på i overkant av 10.000 tonn død laks. I Troms er det ikke meldt om dødelighet siden 17. mai, mens det i Nordland fremdeles er høy dødelighet.