«Først etter stormen så vi hvor viktig det var med frivillig hjelp»

– Namsskogan sanitetsforening er gull verdt for beredskapen i kommunen, fastslår ordfører Stian Brekkvassmo.

UVÆR: Stormen «Hilde» i november 2013 førte til store skader. Dette bildet er hentet fra familieparken på Trones. Daglig leder Turid Bredesen kunne konstatere at «Hilde» hadde herjet hardt. Heldigvis gikk det godt med folk og dyr.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Det siste året har sanitetsforeninga løftet aktiviteten i laget med flere hakk gjennom å la seg inspirere av Norske Kvinners Sanitetsforening, som i sin strategiske plan for de kommende seks årene peker på tre hovedsatsingsområder som skal prioriteres: Fremme kvinners helse og livsvilkår, bidra til trygg og inkluderende oppvekst og skape trygge lokalsamfunn.